© Pelta d.o.o.

POSLOVNI CENTER - Savska cesta 14 pravni pouk

Dostop do dokumentov v oblaku iz različnih naprav (tablic, telefonov, prenosnikov) in usklajevanjem izbranih map na matičnem strežniku

Pregled dostopa in registracij prisotnosti članov skupine  Za dostop in geslo se obrnite na dodeljenega admnistratorja)

Pregled dostopa in registracij prisotnosti članov skupine  (Za dostop in geslo se obrnite na dodeljenega admnistratorja)