POSLOVNI CENTER - Savska cesta 14 pravni pouk

© Pelta d.o.o.

Sistem za distenzijo in izpiranje v endoskopiji


Enakomeren pretok distenzijske tekočine skozi operativno polje z zvezno nastavitvijo hidrostatičnega tlaka

               

Baterijsko napajanje motornega pogona


Nožno stikalo za daljinsko upravljanje

VARIOFLOW Technical information VA 3000-D.pdf Tehnični opis Technical information VA 3000-D.pdf Technical description VARIOFLOW

Distention and irrigation system for endoscopy


Smooth distention liquid flow with linear setting of hydrostatic pressure


Independent battery powered lifting mechanism


Foot switch for remote control

Pelta d.o.o. Velika čolnarska ul. 8A 1000 Ljubljana Tel.:  +386 (0)1 28 38 726 Fax.: +386 (0)1 28 38 726 E-mail: pelta@t-2.net