STORITVENI CENTER - Savska cesta 14 pravni pouk

© Pelta d.o.o.

Pravni poduk  

 

Omejitev odgovornosti


Vsa gradiva in informacije na spletnem portalu Poslovnega centra so informativne narave. Vsi uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Ne podjetje Pelta d.o.o., (v nadaljevanju PELTA) ne fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri nastajanju, ustvarjanju in izdelavi portala ali še sodeluje pri nadgradnjah in pridobitvi novih informacij in gradiv ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na portalu ali za kakršnekoli druge napake, ki bi nastale v zvezi s tem. Podjetje PELTA d.o.o. ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe računalniške opreme ali aplikacije, s katero je mogoče dostopati do te strani. Podjetje PELTA ni odgovorna za nikakršno škodo, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe portala www.pelta.si.


Podjetje PELTA se bo trudilo za ažurnost, pravilnost in popolnost podatkov na tej strani, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njihovo ažurnost, pravilnost in popolnost.Omejitev uporabe in dostopa do informacij in gradiv


Dovoljeno je tiskanje in nalaganje vsebin z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje vsebin in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ali razširjanje brez predhodnega pisnega dovoljenja je strogo prepovedano.


Podjetje PELTA lahko kadarkoli po lastni presoji in brez prejšnjega opozorila začasno oziroma za stalno onemogoči uporabo administrativnega okolja portala vsaki pravni ali fizični osebi, ki bi z neprimerno, lažno ali zavajajočo vsebino povzročala ali utegnila povzročiti škodo posamezniku ali tretji osebi, oziroma delovala v nasprotju s tem pravnim obvestilom.Varstvo podatkov


Podjetje PELTA zbira podatke o vaši uporabi spletnega portala www.pelta.si. Ti podatki so anonimni. Podjetje PELTA bo podatke uporabilo za lastne evidence.Z uporabo strani ste izrazili, da ste seznanjeni z našimi pogoji uporabe in da se z njimi strinjate.