STORITVENI CENTER - Savska cesta 14 pravni pouk

© Pelta d.o.o.

Poslovni

prostori

  - Kranj -

Savska cesta 14

V objektu je možen najem delavnic ali pisarn v izmerah primernih za manjša podjetja ali s.p. z dejavnostmi na področju uslug ali proizvodnje.

Poslovni objekt posodabljamo v skladu tehnološkimi in tehničnimi zahtevami modernega poslovanja.

Sistem vstopne kontrole z varovanjem ločenih področij je nadgrajen z pripravo podlag za obračun delovnega časa posameznih interesnih skupin zaposlenih, ki jih ureja pooblaščen administrator najemnika in spletni dostop zaposlenih do pregleda prisotnosti na delu in prijave dopusta.

Objekt je energetsko ustrezno preskrbovan ter navzven povezan z raznovrstnimi komunikacijskimi vodi. Optična povezava do medmrežja dovoljuje hiter prenos podatkov in dostop do lokalnih strežnikov. Tehnično varovanje objekta različnih nivojev pripomore k večji varnosti poslovanja in dobremu počutju uporabnikov.

Komunikacijske povezave omogočajo prikjlučitev v vseh hitrostih na medmrežje, telefonijo in TV

Skrb za varstvo okolja je pripeljala do široke podpore uporabnikom v objektu.

vhod Wi - Fi