© Pelta d.o.o.

POSLOVNI CENTER - Savska cesta 14 pravni pouk Registracija - administracija

Servisne strani so namenjene uporabnikom poslovnega objekta za spletni dostop do sistemov poslovnega centra.

Mail: pelta@t-2.net?subject=Sprememba gesla&body=prosin za spremembo gesla

Uporabnik:

elektronsk inaslov:

vključitev uporabnikov v sisteme:


- spremljanja registracije delovnega časa zaposlenih

- spremljanja registracije delovnega časa skupin zaposlenih in priprava podlag  za obračun

- spremljanja tehničnega varovanja skupin poslovnih prostorov

- virtualne pisarne

Pregled dostopa in registracij prisotnosti skupine

(Za dostop in geslo se obrnite na skrbnika)

Video nadzor

Video nadzor objekta

Zahtevek za vpis v bazo.pdf

Zahtevek za vpis novega uporabnika v sistem

Moja pisarna

Pisarna v oblaku

Registracija - zaposleni

Pregled dostopa in registracij prisotnosti članov skupine

(Za dostop in geslo se obrnite na dodeljenega admnistratorja)

Energetski nadzor

Energetski nadzor

Dostop za člane poslovnega centra Dostop za administratorje skupin desktop mobile Info: pelta@ t-2.net Time attendance and  access control Video surveillance desktop mobile Virtual  office Dostop za upravitelje