STORITVENI CENTER - Savska cesta 14 pravni pouk

© Pelta d.o.o.

Delavnica je opremljena poleg zadovoljive energetske preskrbe industrijskega toka tudi z napeljavo za preskrbo s komprimiranim zrakom.

Obsega sprejemnico, pisarno, ekspedit, laboratorij, montažno dvorano in skladišče

Delavnica Info: pelta@t-2.net