© Pelta d.o.o.

POSLOVNI CENTER - Savska cesta 14 pravni pouk

obnova tekalne plasti

obnova bočnih strani

tekalna plast

mehka sredica

žilavo jedro

dodatna osvežitev

barve platišča

Z razvojem obnavljanja gum za potrebe v transportu je odslej dana možnost obnove tudi uporabnikom industrijskih gum. Po novem postopku je možno obnavljati vse tipe in velikosti gum, ki jih uporabljajo viličarji, dvigala, razni vozovi in premični stroji ter naprave v industriji. Obnova je način podaljševanja življenske dobe in boljšega izkoristka industrijskih gum ter pomemben prispevek k varovanju okolja in zmanjševanja stroškov.

Obnova industrijskih gum in bandaž

Splošne prednosti


Ekonomske prednosti


Ekološke in okoljske prednodstiPri postopku obnove tekalne plasti lahko uporabimo različne kombinacije materialov

Jožef Winkler s.p.